REGULAMIN

 

 

 

1. Organizatorem Konkursu „List do Świętego Mikołaja” jest firma NOVUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą przy ul. Bolesława Chrobrego 1, 12-100 Szczytno.

 

2. Konkurs zostanie przeprowadzony w terminie 05.11.2018 r. – 21.12.2018 r. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30.11.2018 r. Zdjęcia prac nadesłane po tym terminie nie będą brały udziału w konkursie.

 

3. Konkurs skierowany jest do Placówek edukacyjnych oraz Uczestników indywidualnych (osób prywatnych) w następujących grupach wiekowych:
- dzieci do lat 6 włącznie
- dzieci od 7 do 9 lat włącznie.

 

4. Każda Placówka może zgłosić 1 pracę zbiorową i 3 indywidualne swoich wychowanków. Każdy Uczestnik indywidualny (osoba prywatna) może zgłosić 1 pracę plastyczną.

 

5. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz nieodpłatne wykorzystanie zdjęć wykonanych prac plastycznych przez Organizatora.

 

5a. Administratorem danych osobowych jest NOVUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ul. Bolesława Chrobrego 1, 12-100 Szczytno, NIP: 7451847179, REGON: 36510599200000, KRS 0000629962

 

5b. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

 

5c. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy. Przetwarzamy dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne w celach: realizacji zamówień, wsparcia obsługi Klienta, marketingowych (po uprzednim udzieleniu zgody), przesyłania informacji handlowej, wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych.

 

5d. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe będą udostępniane podmiotom zewnętrznym jedynie w celu ich przetwarzania w naszym imieniu. Przykładem takich podmiotów są: firmy kurierskie, firmy doradcze i audytorskie, firmy windykacyjne.

 

5e. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie. Kontakt do Administratora Danych Osobowych: ado@novumedukacja.pl

 

5f. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji naszych usług, bądź do momentu wyrażenia sprzeciwu przez Państwa.

 

6. Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej pt. „List do Świętego Mikołaja” przedstawiającej gwiazdkowe marzenia, sfotografowanie jej i przesłanie zdjęcia na wskazany adres mailowy wraz z formularzem zgłoszeniowym.

 

7. Prace zgłoszone do Konkursu muszą być pracami samodzielnymi, wykonanymi dowolną techniką plastyczną.

 

8. Zdjęcia wykonanych prac należy przesyłać na adres: konkurs@novumedukacja.pl

 

9. Wszystkie prace powinny być opisane:
- tytułem,
- pełną nazwą placówki, jej adresem i nazwą grupy lub klasy,
- imieniem i nazwiskiem autora (i adresem korespondencyjnym w przypadku prac konkursowych nadesłanych przez uczestników indywidualnych),
- imieniem i nazwiskiem, numerem telefonu i adresem mailowym osoby dorosłej upoważnionej do kontaktu.

Pobierz formularz zgłoszeniowy tutaj

 

Zgłoszenia bez prawidłowo wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego nie będą rozpatrywane!

 

10. Udział w Konkursie jest bezpłatny. Organizator nie zwraca kosztów związanych ze zgłoszeniem lub uczestnictwem w Konkursie.

 

11. Jury wybierze po 10 fotografii najlepszych prac z każdej kategorii i umieści je 10 grudnia o godz. 10:00 na profilu www.facebook.com/pomoce.edukacyjne, gdzie internauci będą mogli oddawać głosy na wybrane prace (poprzez kliknięcie „Lubię to!” pod zdjęciem pracy plastycznej).

 

12. W ramach głosowania można oddać jeden głos na wybraną pracę. Zwyciężą prace, które otrzymają najwięcej głosów (kliknięć „Lubię to!”). Głosowanie będzie trwało do 21 grudnia do godz. 12:00. Głosy oddane po wyznaczonym czasie będą nieważne.

 

13. Nagrodzone zostaną 3 pierwsze miejsca w każdej kategorii.

 

14. Organizator monitoruje przebieg Konkursu i w przypadku uzasadnionego podejrzenia o nieuczciwe metody głosowania zastrzega sobie prawo do niezaliczania zakwestionowanych głosów oraz wycofanie pracy konkursowej.

 

15. Ogłoszenie wyników Konkursu pojawi się na www.facebook.com/pomoce.edukacyjne w dniu 21 grudnia 2018 r. o godz. 14:00. Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej mailem.

 

16. Nagrody zostaną dostarczone zwycięzcom pocztą do 14.01.2019 r.