LIST DO ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA

 

To już VIII edycja Mikołajowego Konkursu Plastycznego.

Zapraszamy dzieci z całej Polski doudziału w konkursie ”List do Świętego Mikołaja”!

Wykonaj najpiękniejszy list z gwiazdkowymi marzeniami i wygraj wspaniałe nagrody!

Zdjęcia prac wykonanych w dowolnej technice plastycznej można przesyłać w dwóch kategoriach wiekowych:

Dzieci do lat 6 (włącznie)
- praca indywidualna
- praca grupowa

Dzieci od 7 do 9 lat (włącznie) 
- praca indywidualna
- praca grupowa

do dnia 30.11.2018 r.

na adres:konkurs@novumedukacja.pl

 

Każda placówka edukacyjna może zgłosić do konkursu 1 pracę zbiorową i 3 indywidualne. Każdy uczestnik indywidualny może zgłosić 1 pracę. Jury wybierze 10 najlepszych prac z każdej kategorii. Wybrane zdjęcia umieścimy 10 grudnia na naszym profilu www.facebook.com/pomoce.edukacyjne gdzie internauci będą mogli do 21 grudnia wybierać spośród nich najlepsze prace. Wygrają prace, które otrzymają największą ilość głosów w danej kategorii. Nagrodzimy 3 pierwsze miejsca w każdej kategorii. Regulamin oraz szczegóły konkursu na www.novumedukacja.pl

 

 

 

REGULAMIN

 

 

 

1. Organizatorem Konkursu „List do Świętego Mikołaja” jest firma NOVUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą przy ul. Bolesława Chrobrego 1, 12-100 Szczytno.

 

2. Konkurs zostanie przeprowadzony w terminie 05.11.2018 r. – 21.12.2018 r. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30.11.2018 r. Zdjęcia prac nadesłane po tym terminie nie będą brały udziału w konkursie.

 

3. Konkurs skierowany jest do Placówek edukacyjnych oraz Uczestników indywidualnych (osób prywatnych) w następujących grupach wiekowych:
- dzieci do lat 6 włącznie
- dzieci od 7 do 9 lat włącznie.

 

4. Każda Placówka może zgłosić 1 pracę zbiorową i 3 indywidualne swoich wychowanków. Każdy Uczestnik indywidualny (osoba prywatna) może zgłosić 1 pracę plastyczną.

 

5. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz nieodpłatne wykorzystanie zdjęć wykonanych prac plastycznych przez Organizatora.

 

6. Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej pt. „List do Świętego Mikołaja” przedstawiającej gwiazdkowe marzenia, sfotografowanie jej i przesłanie zdjęcia na wskazany adres mailowy.

 

7. Prace zgłoszone do Konkursu muszą być pracami samodzielnymi, wykonanymi dowolną techniką plastyczną.

 

8. Zdjęcia wykonanych prac należy przesyłać na adres: konkurs@novumedukacja.pl

 

9. Wszystkie prace powinny być opisane:
- tytułem,
- pełną nazwą placówki, jej adresem i nazwą grupy lub klasy,
- imieniem i nazwiskiem autora (i adresem korespondencyjnym w przypadku prac konkursowych nadesłanych przez uczestników indywidualnych),
- imieniem i nazwiskiem, numerem telefonu i adresem mailowym osoby dorosłej upoważnionej do kontaktu.

Pobierz formularz zgłoszeniowy tutaj

 

Zgłoszenia bez prawidłowo wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego nie będą rozpatrywane!

 

10. Udział w Konkursie jest bezpłatny. Organizator nie zwraca kosztów związanych ze zgłoszeniem lub uczestnictwem w Konkursie.

 

11. Jury wybierze po 10 fotografii najlepszych prac z każdej kategorii i umieści je 10 grudnia o godz. 10:00 na profilu www.facebook.com/pomoce.edukacyjne, gdzie internauci będą mogli oddawać głosy na wybrane prace (poprzez kliknięcie „Lubię to!” pod zdjęciem pracy plastycznej).

 

12. W ramach głosowania można oddać jeden głos na wybraną pracę. Zwyciężą prace, które otrzymają najwięcej głosów (kliknięć „Lubię to!”). Głosowanie będzie trwało do 21 grudnia do godz. 12:00. Głosy oddane po wyznaczonym czasie będą nieważne.

 

13. Nagrodzone zostaną 3 pierwsze miejsca w każdej kategorii.

 

14. Organizator monitoruje przebieg Konkursu i w przypadku uzasadnionego podejrzenia o nieuczciwe metody głosowania zastrzega sobie prawo do niezaliczania zakwestionowanych głosów oraz wycofanie pracy konkursowej.

 

15. Ogłoszenie wyników Konkursu pojawi się na www.facebook.com/pomoce.edukacyjne w dniu 21 grudnia 2018 r. o godz. 14:00. Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej mailem.

 

16. Nagrody zostaną dostarczone zwycięzcom pocztą do 14.01.2019 r.TEST